Dla pracowników

Umowa o pracę

Umowa o pracę z firmą MB Service GmbH podpisywana jest od pierwszego dnia na czas nieokreślony.
Należąc do związku pracodawców IGZ spełniamy wszystkie warunki zatrudnienia narzucane nam przez taryfy.


Wynagrodzenie

Wynagrodzenie podobnie jak i umowa o pracę spełnia warunki zawarte w taryfie IGZ. Wypłacamy dodatki za pracę w święta – 100 %, w niedziele – 50 % i w nocy – 25%.


Ubezpieczenie zdrowotne i rentowe

Z pierwszym dniem pracy każdy pracownik firmy MB Service GmbH jest ubezpieczony zdrowotnie w niemieckiej kasie chorych (AOK) i opłacane są za niego składki emerytalne. Składamy w imieniu pracownika podanie o przyznanie numeru ubezpieczeniowego (Sozialversicherungnummer), który otrzymuje się na całe życie.


Zameldowanie

Jeżeli pracownik przyjeżdżający z Polski do pracy nie posiada własnego miejsca zameldowania w Niemczech, zostaje zameldowany na jednym z naszych mieszkań służbowych.


Podatek dochodowy

Na podstawie zameldowania, załatwiamy w niemieckim urzędzie skarbowy numer identyfikacji podatkowej (Steuernummer) oraz odpowiednią klasę podatkową, według której naszemu pracownikowi będzie potrącany podatek. Płacąc podatki w Niemczech należy rozliczyć się z podatku na podstawie otrzymanego od firmy na koniec roku, zaświadczenia o zarobkach (Lohnsteuerbescheinigung).


Badania lekarskie (przed podjęciem pracy)

Wykonanie badań lekarskich przed rozpoczęciem pracy jest bardzo ważne i bez koniecznego zaświadczenia od lekarza zatrudnienie pracownika i wysłanie go do klienta byłoby niemożliwe. Dlatego przeprowadzamy specjalistyczne badania jeszcze w Polsce w miejscu zamieszkania przyszłego pracownika. Koszt badań pokrywa firma MB Service GmbH.


Książeczka zdrowia

Każdy z pracowników pracujący w branży medycznej musi przejść szkolenie na temat oczekujących go zagrożeń w miejscu pracy. Szkolenie takie odbywa się w urzędzie zdrowia (Gesundheitsamt) i organizowane jest przez firmę MB Service GmbH.


Uznanie dyplomu

Każda pielęgniarka, która ukończyła studia licenjackie, magisterskie lub pomostowe, rozpoczęte po 2004 roku mam możliwość uznania swojego dyplomu w Niemczech. Jedynym warunkiem aby złożyć podanie o uznanie dyplomu jest znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 niemieckiego certyfikatu.
Polscy wychowawcy lub pedagodzy muszą spełniać podobne warunki uznania dyplomu, z tą różnicą, że ich znajomość języka musi być na wiele wyższym poziomie, jakim jest poziom C1.


Warunki bytowe

Wszystkim naszym pracownikom nie posiadającym swojego mieszkania w Niemczech zapewniamy godne warunki bytowe na naszych kwaterach służbowych. Nasze kwatery to w pełni umeblowane i wyposażone mieszkania z dwu- osobowymi pokojami. Na dzień dzisiejszy kwatery te są bezpłatne.